Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend

Home (OUD)

Home
Home (OUD)
Restauratie foto's
Nieuws
Comitť van aanbeveling
Meest gestelde vragen
CD
Artikelen
Documentatiemap
Sitemap
get Acrobat Reader voor
Het Garrelsorgel terug in Purmerend

Na 27 jaren van afwezigheid is het befaamde orgel dat Rudolph Garrels in 1742 voor Purmerend bouwde weer terug in Purmerend. Gerstaureerd en wel in de Nicolaaskerk (Koepelkerk) aan de kaasmarkt. van 5 t/m 13 september 2003 organiseert de Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend daarom een klinkend programma in de Nicolaaskerk. het garrelsorgel is dat, als belangrijkste monument van de stad, meer dan waard!

Vrijdag 5 september, 20.15 uur - OfficiŽle ingebruikneming (op uitnodiging)

Overdracht van het gerestaureerde orgel door restaurateur Flentrop Orgelbouw aan de Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend.
Optreden Apollo Ensemble en jan Jongepier, orgel

Zaterdag 6 september, vanaf 12.00 uur - Open Dag voor Purmerend e.o.

Vanaf 11.00 uur acht draaiorgels rondom de kerk (namens Stichting Purmerend Marktstad).
Korte bespelingen van het Garrels-orgel door de Purmerender amateur-organisten Jos Eckes, Jan Albert Jong, Jaap Kolstein, Guido Kramer en Dick Scharn.
Afsluitend concert Jan Jongepier, 16.00 uur.

Zondag 7 september - Kerkelijke ingebruikneming door de R.K. Nicolaasparochie

09.45 uur: Eucharistieviering, celebrant deken A. Bakker sma.

14.00 uur: Het Nicolaas- en Catharinakoor o.l.v. Dick Scharn.
Orgel: Wim Stroman.

Maandag 8 en dinsdag 9 september - Scholenproject

Excursie mddelbare schoolklassen naar de drie orgels in de Nicolaaskerk.

Donderdag 11 september, 20.15 uur

Concert Purmerender vakorganisten en Purmerends Mannen Koor

Organisten: Marja van der Ploeg, Joppe Poolman vanBeusekom en Wim Stroman.
Purmerends mannen Koor o.l.v. Henk Kramer.

Vrijdag 12 september, 20.15 uur - 100 jaar Flentrop Orgelbouw

Henk verhoef speelt koraalvoorsp[elen op het Bštz- en het Witte-orgel,
Jan Jongepier reageert al improviserend op het Garrels-orgel.

Zaterdag 13 september, vanaf 10.00 uur

Open Dag Orgelliefhebbers, tevens Open Monumentendag en Nationale orgeldag

Afsluitend concert Jan Jongepier, 16.00 uur.

Fototentoonstelling over de restauratie van het Garrels-orgel (Jan Jongepier) en over de Nicolaaskerk en omgeving (Ber de lange). Videofilm gemaakt door Wim Stroman. Bij alle evenementen gratis toegang (5 september op uitnodiging). het volledige programmaboekje, met uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het Garrels-orgel is te verkrijgen voor 5 Euro.

 

thermometer: 2.1 miljoen nodig, 360.000 garantie VSB Fonds, 83.000 nog te dekken

De Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend zet zich in voor de terugkeer van het orgel van de Sint Nicolaaskerk in Purmerend. Dit orgel is in 1742 gebouwd door de zeer beroemde orgelbouwer Rudolph Garrels. Toen de kerk in 1976 een cultureel centrum werd is het orgel uit de kerk verwijderd en in Assendelft in opslag bij orgelrestaurateur Flentrop gebracht.
Het orgel was op dat moment in slechte staat en dringend aan restauratie toe.

Na ruim 25 jaar wachten is de restauratie nu eindelijk gestart.

In januari 2001 werd de Stichting blij verrast door de toezegging van staatssecretaris Rik van der Ploeg dat wij een subsidie van bijna f 1,4 miljoen zouden ontvangen uit het fonds voor grote monument restauraties (Kanjerfonds). Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Vredespaleis in Den Haag kon de stichting de brief met het goede nieuws zwart/wit in ontvangst nemen.

Door deze subsidie en een toezegging van het VSB fonds om garant te staan voor het orgel was het voor het bestuur van de Stichting mogelijk om op 26 mei 2001 de restauratieopdracht te verstrekken aan de firmaís Flentrop Orgelbouw en IJsbrand Kuiper Schilderwerken.

In september 2001 zijn in de werkplaats van Flentrop de werkzaamheden officieel van start gegaan. Het gerestaureerde orgel komt er dus aan.

Nu het orgelpijpje bijna vol is moeten we misschien iets doen met vette letters eroverheen NOG .............DUIZEND GULDEN!!! (want nu valt het helemaal niet zo op dat het de fondsenstand is)

Concreet betekent dit dat wij uw financiŽle steun meer dan ooit nodig hebben, want er is nu geen weg meer terug. Wij danken u voor elke bijdrage die u voor het orgel kunt missen!

 

De Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend heeft met de voltooing van de restauratie aan haar taakstelling voldaan en daarna zichzelf opgeheven. Rond de restauratie hebben we een beperkt aantal pagina's laten bestaan.

Voor beheer en exploitatie van het orgel is een nieuwe stichting opgericht. Ga voor actuele informatie naar www.garrelsorgelpurmerend.nl.

Laatste wijziging 26-04-2006. Site design PARVIS.