Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend

Meest gestelde vragen

Home
Home (OUD)
Restauratie foto's
Nieuws
ComitÚ van aanbeveling
Meest gestelde vragen
CD
Artikelen
Documentatiemap
Sitemap
get Acrobat Reader voor
 1. Wat is het Garrelsorgel Purmerend?
 2. Wat maakt het Garrelsorgel Purmerend zo belangrijk?
 3. Waar heeft het Garrelsorgel Purmerend gestaan?
 4. Wat is de Stichting Restauratie Garrelsorgel?
 5. Wat is er voor de restauratie van het Garrelsorgel Purmerend nodig?
 6. Hoe steun ik de restauratie van het Garrelsorgel Purmerend?

 

 1. Wat is het Garrelsorgel Purmerend?

  In het begin van de achttiende eeuw was Nederland een welvarend land. Als teken van rijkdom lieten vele steden, zoals Amsterdam en Alkmaar, een groot(s) kerkorgel bouwen. Ook Purmerend wilde daarin meedoen. Daarom werd in 1737 aan de Duitse orgelbouwer Rudolph Garrels de opdracht gegeven het bestaande kerkorgel in de Groote Kerk uit te breiden. In 1742 was Garrels met de uitvoering van de opdracht klaar.

 2. Wat maakt het Garrelsorgel Purmerend zo belangrijk?

  De financiŰle middelen van de gemeente waren in 1737 niet onuitputtelijk. Aan Rudolph Garrels werd dan ook de opdracht gegeven het bestaande orgel uit de Groote Kerk in Purmerend uit te breiden en te verbeteren. Hierdoor zijn in het door Garrels gebouwde orgel ook orgelpijpen van vˇˇr die tijd aanwezig, en juist dat maakt het orgel uit historisch oogpunt zo interessant. Daarnaast speelt nog een iets anders. Garrels heeft zijn vak in Noord-Duitsland geleerd. Hij heeft de toen in Nederland gebruikte klankkleur gemengd met zijn eigen Duitse stijl. Vanuit muzikaal oogpunt gezien heeft hij dat op een fantastische wijze gedaan. Na 1742 is er dan ook weinig aan het orgel gewijzigd.

 3. Waar heeft het Garrelsorgel Purmerend gestaan?

  Bij de oplevering in 1742 stond het Garrelsorgel Purmerend in de toenmalige Groote Kerk. Dat gebouw stond op de plek van de huidige Koepelkerk (Nicolaaskerk) op de Kaasmarkt. Rond 1850 is het oude en vervallen kerkgebouw gesloopt, aan de ene kant om een groter plein vˇˇr het gebouw te krijgen (de Kaasmarkt), aan de andere kant omdat de restauratiekosten voor de kerk veel te hoog waren. De nieuw ontstane kerk is sinds 1853 de huidige Koepelkerk.
  Begin jaren '70 van de vorige eeuw heeft de gemeente Purmerend de Koepelkerk (en daarmee het Garrelsorgel) in eigendom verkregen.
  Daarbij werd het kerkgebouw omgevormd tot Cultureel Centrum. Het Garrelsorgel, dat toen al aan restauratie toe was, werd uit het gebouw gehaald en opgeslagen bij de Zaanse orgelbouwer Flentrop, waar het orgel nu nog ligt.
  De Koepelkerk wordt nu al zo'n 10 jaar weer als Katholieke kerk gebruikt. Eind 1999 is het gebouw ingrijpend gerestaureerd. In het gebouw is de kas van het Garrelsorgel Purmerend nog aanwezig. Na restauratie kan het orgel dus weer op zijn plaats worden gehangen.

 4. Wat is de Stichting Restauratie Garrelsorgel?

  De in 1996 overleden Purmerender Jan ten Cate heeft bij zijn testament de Stichting Restauratie Garrelsorgel opgericht. Jan ten Cate zette zich tijdens zijn leven al in voor het behoud van oude en historische gebouwen en dingen in Purmerend. Zo is hij onder meer voorzitter van de Vereniging Historisch Purmerend geweest.
  Zijn gehele nalatenschap heeft Jan ten Cate aan de door hem opgerichte stichting nagelaten. De opdracht die aan de stichting is meegegeven is het laten restaureren en terugplaatsen van het Garrelsorgel in de Koepelkerk in Purmerend.
  Het bestuur van de stichting bestaat uit Peter Kersloot, Yvonne Wilders, Anneke Schoorl en Wolbrecht van Heuvel. De gemeente Purmerend heeft inmiddels de eigendom van het Garrelsorgel aan de stichting overgedragen. Het bestuur van de stichting probeert het geld dat voor de restauratie van het Garrelsorgel Purmerend nodig is bijeen te krijgen.

 5. Wat is er voor de restauratie van het Garrelsorgel Purmerend nodig?

  De Stichting Restauratie Garrelsorgel heeft inmiddels het restauratieplan voor het Garrelsorgel Purmerend in samenwerking met haar orgeladviseur Jan Jongepier opgesteld. De totale kosten van de restauratie worden geschat op ongeveer 2,1 miljoen gulden. De stichting zelf heeft uit de nalatenschap van Jan ten Cate ongeveer f.200.000,00. Het grootste gedeelte van het resterende bedrag hoopt de stichting te ontvangen uit subsidies van bijvoorbeeld Monumentenzorg. Een ander deel zal door particulieren en bedrijven uit Purmerend en omgeving moeten worden opgebracht. Het restaureren zelf is een nauwkeurige en tijdrovende klus. Als de opdracht voor restauratie wordt gegeven zal het nog een paar jaar duren voordat het orgel speelklaar weer op zijn plek hangt.

 6. Hoe steun ik de restauratie van het Garrelsorgel Purmerend?

  Dat kan op verschillende manieren.
  Aan de ene kant kunt u de Stichting Restauratie Garrelsorgel financieel steunen door donateur te worden. Voor minimaal f.25,00 per jaar helpt u de restauratie dichterbij te brengen. U wordt donateur via de donateurskaart die in het Purmerends Museum verkrijgbaar is.
  Aan de andere kant kunt u de speciaal voor de restauratie van het Garrelsorgel Purmerend op de markt gebrachte produkten aanschaffen. Het gaat daarbij om:
  Orgelbrood, te koop bij bakkerij Harry de Groot op drie locaties in Purmerend;
  Garrelswijn, te koop bij Wijnhandel Steevers aan het Slotplein in Purmerend;
  Orgelkaarsen, te koop bij het Purmerends Museum;
  De CD met opnames van het Garrelsorgel Purmerend, o.a. te koop bij het Purmerends Museum.
  Met uw financiŰle steun komt de restauratie van het Garrelsorgel dichterbij en kan Purmerend straks weer genieten van zijn eigen Garrelsorgel!

  PDF De donateursfolder is ook beschikbaar in PDF formaat.

  Ga naar de Donateursfolder.

 

De Stichting Restauratie Garrelsorgel Purmerend heeft met de voltooing van de restauratie aan haar taakstelling voldaan en daarna zichzelf opgeheven. Rond de restauratie hebben we een beperkt aantal pagina's laten bestaan.

Voor beheer en exploitatie van het orgel is een nieuwe stichting opgericht. Ga voor actuele informatie naar www.garrelsorgelpurmerend.nl.

Laatste wijziging 26-04-2006. Site design PARVIS.