doopkaart, voorkant
doopkaart, tekst

De dooptekst (Psalm 145: 8-9) luidt:

Genadig en barmhartig is de Here,
lankmoedig en groot van goedertierenheid.
De Here is voor allen goed,
en zijn barmhartigheid is over al zijn werken.