Exploitation by Philips

Uitbuiting door Philips

Read the article from NRC Handelsblad 6 may 1998 (in dutch)

And respond:

Lees het artikel uit NRC Handelsblad van 6 mei 1998

En reageer:

email Philips
email NRC Handelsblad
email mij: Fia Huizinga
Guestbook Guestbook
translate using Babelfish
Recently I read a very clarifying article in the Dutch newspaper NRC Handelsblad, about the way Philips runs its business in Mexico. The place is called Matamoros. For several companies this is the place where they have their assembly-factories, because of the low wages they have to pay here. This accounts for Philips as well. The flight of companies to countries where they can pay low wages is well known. Onlangs las ik een verhelderend artikel in het NRC over de bedrijfsvoering van Philips in Mexico. Matamoros heet de plaats waar dit alles plaatsvindt. Diverse bedrijven hebben hier hun assemblage-fabrieken (maquiladoras), vanwege de lage lonen. Philips dus ook. Dat bedrijven naar lage-lonen-landen uitwijken vanwege de goedkope arbeid is genoegzaam bekend.
What I didn't know was that Philips is conducting a policy here that comes down to pure exploitation, the way it was usual in Europe 100 years ago! This is beyond my understanding. Some facts:
  • The workers (mostly women) earn about US$ 66 a week, not enough to support a family (so these are not fair wages)
  • The work has to be done under very bad conditions, lead fumes are one of the polluting factors they have to work in. Ventilation does not work. In the past 1½ year 100 women workers have had a miscarriage. I don't think this is a coincidence.
  • So called trade unions make sure they get payed by companies to keep the workers quiet. So no wages demand, no demands for better working conditions, no demands at all. These unions agree to whatever conditions the workers have to work in, because their only objective is to get payed.
  • But there is still worse to come. Very recently Philips has made a deal with these so called unions, to pay new workers on the job for the first 5 years half the normal wages! They reckon it takes 5 years to learn how to work on an assembly line! Present workers know very well what this means for them: in no time they will be replaced by these very cheap workers.
  • So called health-certificates Philips says to have been given, can never have been given by an authorized person, because the attorney for environmental protection has resigned end of last year.
Wat mij niet bekend was, is dat Philips daar een beleid voert wat neerkomt op pure uitbuiting zoals dat bij ons 100 jaar geleden bestond! Dit loopt toch wel de spuigaten uit. Een aantal feiten op een rijtje:
  • De werkneemsters verdienen gemiddeld 112 gulden per week, niet genoeg om van te leven met kinderen (m.a.w. geen fatsoenlijk loon)
  • Bij het werk komen looddampen vrij, de werkneemsters werken hier onbeschermd in en de luchtfilters werken niet. De afgelopen anderhalf jaar hebben 100 vrouwen een miskraam gehad. Geen toeval lijkt me.
  • De zogenaamde vakbonden laten zich door de bedrijven betalen om de werknemers koest te houden. Zij zorgen ervoor dat er geen looneisen of watvoor eisen dan ook vanuit de werknemers komen en zij gaan ook akkoord met de slechte omstandigheden waarin er nu gewerkt wordt.
  • Maar het kan nog erger. Onlangs is Philips met deze 'vakbonden' een nieuwe CAO overeengekomen, waarin nieuwe werkneemsters de eerste 5 jaar de helft van het nu gebruikelijke loon ontvangen, omdat het volgens Philips 5 jaar ervaring kost om achter de lopende band te kunnen werken! (Ze zouden het in Nederland moeten proberen). De huidige werkneemsters weten wat dat betekent: exit voor hen, want ze zijn te duur.
  • Zogenaamde gezondheidsverklaringen die Philips zegt te hebben gekregen kunnen niet zijn afgegeven door een bevoegd persoon, want de procureur voor milieubescherming is sinds eind vorig jaar afgetreden.
These practices are rife in Mexico. But instead of setting a decent treatment of people against these kind of practices, Philips eagerly makes use of it. It may be impossible to ignore these Mafia-kind of unions, they don't dictate companies to follow an antisocial policy. The only thing they want is money. Philips however doesn't care about minimum wages for its workers, doesn't care about healthy circumstances to work in, doesn't care about miscarriages. Philips shows itself in its true colors, that is as an unashamed exploiter of workers that are unable to make their own voice heard! It squeezes its workers out and shares the profit with the so called unions. Shame on Philips! Shame on us if we buy Philips!! Dit soort praktijken zijn aan de orde van de dag in Mexico. In plaats van hier nog een beetje fatsoen tegenover te stellen, maakt Philips hier dankbaar gebruik van. Het moge onmogelijk zijn om deze mafiose vakbonden te omzeilen, deze vakbonden schrijven de bedrijven echter niet voor dat ze een asociaal beleid moeten voeren. Het enige wat ze willen is geld zien. En wat doet Philips? Philips zorgt niet voor een minimumloon, Philips zorgt niet voor de minimumvoorzieningen die nodig zijn om gezond te kunnen werken. Nee, Philips laat zich kennen als een ongegeneerde uitbuiter. Philips knijpt zijn werknemers uit en deelt de winst die dit oplevert met de vakbonden. Philips bezuinigt op menswaardigheid. De optie-regelingen in Nederland zijn er niks bij. Schaam je Cor Boonsta! En schaam je als consument om nog Philips te kopen.
Like NIKE was forced to follow a less antisocial policy in Asia, so Philips should be forced to follow a less antisocial policy in Mexico. I think it is unbelievable that European companies are involved in these kind of practices! They like to make money and others have to live like slaves to earn it for them. It can only be done because consumers are left in complete ignorance about it. Zoals NIKE door consumenten gedwongen werd om een minder asociaal beleid te voeren in Azië, zo moet Philips gedwongen worden om een minder asociaal beleid in Mexico te voeren. Het is toch ongelofelijk dat dit soort praktijken door een Nederlands bedrijf worden gebezigd! En dat kan alleen omdat de consument in onwetendheid wordt gehouden.

Stop this exploitation!

Boycott Philips!

Stop de uitbuiting!

Boycot Philips!

Philips logo

ILO logo


ns ws